شب
روز
باکس افیس
جهان ایران
جدول هفتگی
1399/12/10
نام فصل و قسمت شبکه طرفداران
وانداویژن - WandaVision فصل 1 قسمت 7 اضافه شد سانسور شده
Poldark - پولدارک فصل 3 قسمت 6 اضافه شد سانسور شده
Evermoor - سرگذشت اورمور تا قصل 1 قسمت 8 اضافه شد سانسور شده
The Watch - دیدبان قسمت 5 فصل 1 اضافه شد سانسور شده
Servant - خدمتگزار فصل 2 قسمت 5 اضافه شد سانسور شده
خدایان ماشین از فرض تا عرش قسمت 2 فصل 3 اضافه شد
Encounter - رویارویی قسمت 1 اضافه شد سانسور شده
Heroes قهرمانان فصل اول - قسمت آخر سانسور شده
لیست سیاه - The Blacklist فصل 8 قسمت 4 سانسور شده
رسانه اینترنتی ناز تی وی
شب
روز