شب
روز
جدول هفتگی
1399/11/05
نام فصل و قسمت شبکه طرفداران
The Watch - دیدبان قسمت 3 فصل 1 اضافه شد سانسور شده
وانداویژن - WandaVision فصل 1 قسمت 3 اضافه شد سانسور شده
Halka - حلقه قسمت 38 اضافه شد سانسور شده
خدایان ماشین از فرض تا عرش قسمت 2 فصل 3 اضافه شد
Encounter - رویارویی قسمت 1 اضافه شد سانسور شده
Heroes قهرمانان فصل اول - قسمت آخر سانسور شده
Seutateueob - استارت آپ قسمت 14 اضافه شد سانسور شده
رسانه اینترنتی ناز تی وی
شب
روز