شب
روز
جدول هفتگی
1399/11/03
نام فصل و قسمت شبکه طرفداران
Ask Laftan Anlamaz تا قسمت 15 اضافه شد سانسور شده
I Hear Your Voice - صداتو میشنوم قسمت 6 اضافه شد سانسور شده
Cukur - گودال قسمت 216 اضافه شد ساسنور اختصاصی
Grimm فصل 6 - قسمت 12 سانسور شده
Al Hayba اعتبار فصل 2 - قسمت 80 سانسور شده
Do Do Sol Sol La La Sol فصل 1 - قسمت 4 سانسور شده
Nikita فصل 4 قسمت 4
Supernatural فصل 3 قسمت 1 سانسور اختصاصی
رسانه اینترنتی ناز تی وی
شب
روز