در خلاصه داستان این انیمیشن امده است : درگیری شدید انسان برای بازپسگیری زمین از گودزیلا ادامه دارد .کلید شکست دادن آنها رباتی مرگبار است که ۲۰ هزار سال است که گمشده هورو ساکاکی و متحدانش با یک قبیله مهاجم اسرار امیز روبرو میشوند تا قلعه محاصر شده از شهر توسط گودزیلا کشف کنند و..