دانلود برنامه عصر جدید با کیفیت عالی
شب
روز

عصر جدید

از 2 رای
محصول : Iran
زبان : فارسی
کارگردان : احسان علیخانی
سال ساخت : 1398 -1399
رده بندی سنی : وارد نشده
خلاصه داستان :

وارد نشده

درباره برنامه عصر جدید:

این برنامه اولین برنامه استعداد یابی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران میباشد که با نام عصر جدید و با حضور استعداد های خاص در زمینه های سرگرمی و مهرت های ورزشی بروی انتن میرود .اگر شما نیز استعداد خاصی دارید میتوانید از تنها را ارتباطی با این برنامه با ارسال ویدیو در استاندارد های تعریف شده شما نیز شرکت کنید.داوران این دوره این مسابقات سرکار خانوم رویا نونهالی ,آریا عظیمی نژاد ,سید بشیر حسینی , امین حیایی میباشند

 

 

دانلود برنامه عصر جدید با کیفیت عالی و حجم کم

قسمت اول |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت دوم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت سوم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت چهارم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت پنجم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت ششم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت هفتم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت هشتم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت نهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت دهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت یازدهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت دوازدهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت سیزدهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت چهاردهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت پانزده |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت شانزده |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت هفدهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت هجدهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت نوزدهم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت بیستم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت بیست یکم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت بیست دوم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت بیست سوم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت بیست چهارم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

قسمت بیست پنجم |لینک مستقیم||لینک کمکی|

(باشگاه مهارت های عصر جدید)

[قسمت ۱]

[قسمت ۲]

(آغاز مرحله دوم و نهایی)

(قسمت ۱)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۲)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت اول و دوم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۳)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۴)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت سوم و چهارم مرحله نهایی)

[نسخه ۱۰۸۰p] [نسخه ۷۲۰p] [نسخه ۵۷۶p] [لینک کمکی]

(قسمت ۵)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۶)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۷)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۸)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت پنجم و شیشم مرحله نهایی)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت هفتم و هشتم مرحله نهایی)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۹)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۱۰)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت نهم و دهم مرحله نهایی)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۱۱)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۱۲)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت یازدهم و دوازدهم مرحله نهایی)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۱۳)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۱۴)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت سیزدهم و چهاردهم مرحله نهایی)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت ۱۵ – اخر فصل دوم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت پانزدهم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(مرحله سوم)

(قسمت اول)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت دوم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت اول و دوم دور سوم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت سوم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت چهارم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت سوم و چهارم دور سوم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(قسمت پنجم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(اعلام برندگان قسمت پنجم دور سوم)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(مستند محمد زارع فینالیست عصر جدید)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(مستند سعید فتحی روشن فینالیست عصر جدید)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(مستند دختران فینالیست عصر جدید)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(مستند فاطمه عبادی فینالیست عصر جدید)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(مستند داستان یک رویا عصر جدید)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]

(فینال فصل اول عصر جدید)

[با کیفیت ۱۰۸۰P] [با کیفیت ۷۲۰P] [با کیفیت ۴۸۰P]


فصل دوم برنامه عصر جدید با کیفیت عالی

[قسمت ۱ با کیفیت خوب]

[قسمت ۲ با کیفیت خوب]

[قسمت ۳ با کیفیت خوب]

[قسمت ۴ با کیفیت خوب]

[قسمت ۵ با کیفیت خوب]

[قسمت ۶ با کیفیت خوب]

[قسمت ۷ با کیفیت خوب]

[قسمت ۸ با کیفیت خوب]

[قسمت ۹ با کیفیت خوب]

[قسمت ۱۰ با کیفیت خوب]

برای اطلاع از اخرین آپدیت های رسانه ناز تی وی در کانال ما عضو شوید کانال تلگرامی رسانه ناز تی وی

پست های پر بازدید ما
دانلود فصل اول سریال Deputy کلانتر با کیفیت عالی
نظرات و نقدها ۰
رسانه اینترنتی ناز تی وی
شب
روز