در توضیحات انیمیشن سه کله پوک آمده است : یک مجموعه انیمیشن صامت است که کارهای جالب سه دوست را دنبال میکند و..