دانلود کامل سریال قهوه تلخ با کیفیت عالی
شب
روز

دانلود کامل سریال قهوه تلخ با کیفیت عالی

از 1 رای

دانلود کامل سریال قهوه تلخ با کیفیت عالی

خلاصه داستان سریال قهوه تلخ :

نیما زند کریمی استاد تاریخ است و با دختری اشنا میشود که در رابطه با دوره تاریخی تحقیق میکرد که در هیچ کتابی چاپ نشده است نیما بر این عقیده بود که چنین دوره ای وجود ندارد و برای اثبات حرف خود دختر جوان را همراهی میکند تا اینکه متوجه میشود حق با دختر جوان است و چنین دوره ای در تاریخ وجود دارد که تحت پادشاهی در تهران قرار داشت اما در هیچ کتابی این دوره نقل نشده است سپس نیما برای تحقیق بیشتر وارد کاخی میشود و قوه تلخی میخورد که پس از آن به دوره سفر میکند و..

بازیگران سریال قهوه تلخ :

مهران مدیری,سیامک انصاری,محمد رضا هدایتی,رضا فیض نوروزی,غلامرضا نیک خواه,الیکا عبد الرزاق,سحر جعفرجوزانی,هادی کاظمی,آرام جعفری,بیژن بنفشه خواه,ساعد هدایتی,سعید پیردوست,سحر زکریا,جواد عزتی,نادر سلیمانی,فلامک جندی,ماندانا سوری,عارف لرستانی,شایان احدی فر,شادی احدی فر,فاطمه هاشمی ..

 

دانلود سریال قهوه تلخ

[قسمت ۰۰۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۰۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۱۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۲۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۳۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۴۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۵۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۶۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۷۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۸۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۳] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۴] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۵] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۶] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۷] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۸] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۰۹۹] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۱۰۰] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۱۰۱] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

[قسمت ۱۰۲] [لینک کمکی] [اسکرین شات]

برای اطلاع از اخرین آپدیت های رسانه ناز تی وی در کانال ما عضو شوید کانال تلگرامی رسانه ناز تی وی

پست های پر بازدید ما
دانلود سریال مسافری از هند با کیفیت عالی
نظرات و نقدها ۰
رسانه اینترنتی ناز تی وی
شب
روز